2020-07-17T23:50:07

Смотреть Кривое зеркало 78 онлайн

Просмотров: 147 996 • 17.07.2020
786 117

В начале и конце- два небольших спектакля "В ресторане" и "Супермаркет". Середина- сольные выступления.

Видео Кривое зеркало 78 можно смотреть с помощью отличного плеера, который работает на любом мобильном устройстве - android, iOS и других популярных гаджетах.

Еще

...
Лиен Ким

Замечательно превосходно здорово твой шашлық класс спасибо за видео

...
Brigitta Vilde

Спасибо вам огромное драгоценные талантливые красивые такие желанные

...
Зарина Закиржановна

Восхищаюсь! Буховцов Алексей просто класс супер ! Гениальный артист с уникальным юмором. Почему его не видно в последнее время?

...
Рыжик сампосебе

Смирнов- СУПЕР!!,!

...
Вова Денисович

:$%а$п$$$а$$$$ма%пап$а$а%$$а$а$$$$%$$$$$а$%$$$$%$$$а$м:%%$::%а%$$%$$$а:п$м$$:$аа$:$$$аа$$$$аа%:а$$$$$$$%$$%$$$$$%$$$а$$$$$$$$$$а$$$$$$аа$$$$а$$$$%п$$$:$$$$$%$$$$$$$аа$%$а%%$$%:а$$и$$$%$:%$$$$%$$$$$$маамаиииииицицицииии;ицииицииииицициииипицицицицициицпициициицпиццимипииууициицициццимицциииицпицииицтцицицпицицициицицициициицпицпицицицппмцицпицпицпицициицицпиппицпицмцициптццициииииициццпми%пмпаппии и,ипии,;иититтиииитттииитттииитииимтииитииитити;ититиииии;иититиитииииииииттттит;ии;ититпмипиииииииитиититтии итттиттми,ттитиититт;иитиииииии;пииттт;иитииититииитииииити;мииаиитиииититуититииипмуитпииммапммтттициииимиитиитиутит,иттитиитттиии,иттиититтиииитиииттииитиутимтиттиттттттиит;иитити;ттмттитпии;итииицппаиииититтиитиитиитиииицтиитииитииииипттиииттмиттиититиииииииитииттииииииуиииииитиимииииитииуиитиииииии,иииииимииттиттиииимиипииииииииттитииитттуимиииитимиитиитиитимтимиициитттттииииититт,итттуициттмттттттиттииттииитптттииититититти,мтиитттитмимитипиутттттиитттт тттититттититтиитмиииттиитиииитмтитттмииттитттттт,ттйаитипиитииитмитиииуиттити,тицитттуиииитттмтиитиитти ииимтипитмтиииттиииттиииитттмитититиититиии,ттиииимтииииититиимтимтпттиитииттммииииммиипититтттимиититттитиититтиииттииттмиимтииттитититцитиитттмтуттмтититтмттттмииииитииттиититммииттттитттиттиитмттиимииимииииутиипитутиимииитмттппипиииттииииииттииититмииттттиттититтицтиитимиттиттиитттцтитттитммтттиииицииитимиииитттитиииииуипииииитттиитииитмитиииитатттиттттттмтимит типтиитпитт уттмитммтититииип%пмитаиттиммиииттмтиттитттпиипитииттттммиититуиитмпттиитмттттиитттиитиитииииатиииттптттиимиимииттииитимиицпимииттптимттииипиииицииттцииимиитииимитиииититттииптаиииттитиипиициииитиуииааттитиииитииипиипититптипитииитмитиимттиттцииимииаммипитииттииииитипптиити ииииииттптмиаттмимитттттиттиитпицитииитиититтиииипиииммипмтииитпиттиатимиимимттитцитмиииициитиуиитмиимтитититциититиииттмуииититииттимтммиитптимитпиуптиитимтимимтиитипитииамиттититиитиммтииуиммит%%%%мпимппаитаииаитмтииттимимпииииииииииттпитимимпипмтттпииипиимиииимимтутмпиитиититмтитттттииииицтттттциитпиииитуиитиииттиимтмиипмтмимтиуаимаицииииттииитаутитттиптицииитпмитциииитмиипипмммтиимиамтмитппмиптиммтмпммппммиииииууиаптпипммимимимтим миииттипипмиииииииптитииииитииитмититттииммтмтмтпамитиппипмипмппимтиттитимтиттиииимтпицмииитптт$%::::питиммтцтициииуттииииииитттимииааимииииимитмитипатитттатттпипттт%:%ттитптипттитцитиититцциииитиптиити%имипимитиммииипиуииитиптмтппиуитиимаиттцииттимтиииимипипмиииапиппутттмтпаимаиипптиммитииимитппттпммпимтиптпиитпмимтпмиуимимимпитпттпмитумтмипитпиимпппапимтмитиуипмиааииииимиипмититиптппаипппипуиттмппиииипмипмиипииппиттмпииимипиммитапиитпмптт ипипимтииитипипипититтиитпииииииитпимитпу имимимпиттиититииимптиииттиититтиипиииитиититпиииимимммтпиитмиаиттимиттитимитиимиимиииииипципитититутипттаииптимипиуитаитмиммипиитпппмтиттииитммтмтмтипмиитмииттиипмиптиииимтпиииииитапитаииптиттмаиуииммтаимимимаиммпитиммитипиитиииаммииицтиамитпипииаиипмтиимиттииитмтпиттптииииипмиимтммиипииитмии%%%пмпп:%%%%%%%итттитмаицуитпиптмимапитимитттттимттутуииииимипттитмтттиптитттииипиттцттииттиииииттмтмиуимтииттмиииипип%п%%ппип%%тмитииииппмииттииитииттиимиттмититуцитититцмитититиит титтитттитутитппптимтмиииимиициииитиитмииимиммтмииитттпии тттаитиатпиуптттиитииипппимититтимпитиииииииуимтиитимтуипимттттттиимииттмитититииииптмиитиипттттттитттиттупттииттпииатитимтттииапииииииититтититмттититттиимитиицттттттитииитца#w#wwww##ww###w#wdď#wddd#d#wwww###w÷####dddw#w##d#÷#de#w##d#w#d##ď####eddw#w#÷#d#ewe#dwwwdqffdwfqwqfw1fwfqf#dwwww#dw#e##÷w#ww##÷##we##wd####d÷#####d###d##÷dd####e###d##ď####d÷####ď####d#d##fw##w÷###dweď#d#d#d#########

...
Валентина Тарасенко

Очень хорошие артисты, актеры, исполнители песен, большинство из них

...
Никита Букреев

А у Христенко ножки просто отпад

...
Гульнара Муханова

Христенко Игорь супер супер супер!!!!!!!????????????????????????????????????

...
Елена Крым

Я с ума сойду хохота

...
Екатерина Якубовская

Женился на молодую вот и распались.

...
Игорь Пилюгин

Они все талантивые молодцы

...
Елена Липович

Вот он в блистящей рубахе с поясом, самый лучший.

...
Natalija Brede

Браво щеглову за супемаркет, за хек- лосось????????

...
Natalija Brede

Коростылева прекрасный автор

...
Natalija Brede

Красивый петросян блондинка????

...
Айгуль Аленова

Боже! Я раньше вообще не замечала, у него мимика как у Петросяна....Прямо копия.

...
Валентина Тихонова

Респект вам дети Петросяна!

...
Роза Шарапова

Восторгаюсь, восхищаюсь вами ребята!!! Талантище все до единого! Засыпаюсь вами просыпаюсь вами! Спасаете от депрессии! Вернитесь , пожалуйста!!!????????????

...
Галина Савченко

Какие талантливые артисты, аплодирую стоя, все на высоте!

...
Зинаида Иванова

Почему в Петросяншоу нет Игоря Христенко?

...
Waldemar Maier

Как вы помогаете, спасибо вам друзья

...
Nana Jandieri

????????????❤❤❤

...
Elema Azarova

Кстати о продуктах, а гречка в Воронеже опять в магазинах стоит 70 рублей, за месяц была простая,
а стала золотая. Вот бы чиновников перловкой накормить, а пенсионерам отдать гречку,
так как перловка, и рис самые тяжёлые продукты для пенсионеров.и куда смотрит
РОСПОТРЕБНАДЗОР.

...
Elema Azarova

Можно песни слушать, сказки и рассказы. Но поймите люди книги читать надо.
Чтобы знать наш Русский, читайте люди книги,Грамотными быть, никогда не стыдно.

...
Надежда Ускова

Выпуск 78 обожаю...

...
Elema Azarova

Кривое зеркало не распалось, просто кто то испугался попасть к ним на перо.
Естественное письменное перо. Вычитала из книги слова добрые советы
Товарищи женщины, берегите мужчин, не заставляйте их выполнять НЕПОСИЛЬНУЮ
женскую работу.

...
Зинаида Иванова

Где ВЫ КЗ-Вы нам нужны! ????

...
Зинаида Иванова

Я всегда восхищаюсь талантливым людьми, а кривозеркальцами в высшей степени! Христенко самый талантливый!

...
Наталья Логинова

Я их обожаю.

...
Андрей Зюба

????????????????????????????????????????????????.

...
Карлос Бузер

Бравооо биссс всей труппе кривого зеркале, жаль что оно разбилось

...
Taatyaana Ippolitova

ОЧЕНЬ нравится!

...
Ырыс Ырысова

Талантливые артисты!

...
шамиль мусаев

Она ищо сексуальная красавица

...
Галя Глазунова

Все-таки добрым было "Кривое зеркало",жаль,что распалось.

Смотрите далее

Кривое зеркало 69 Юбилей Игоря Христенко

Просмотров: 514 505

Добавлено: 20.07.2020

Кривое зеркало 37

Просмотров: 382 967

Добавлено: 20.07.2020

Кривое зеркало 75 Зоопарк

Просмотров: 299 353

Добавлено: 20.07.2020

Кривое зеркало 62 Круиз .avi

Просмотров: 164 479

Добавлено: 20.07.2020

Кривое зеркало 63 Салон красоты

Просмотров: 1 633 329

Добавлено: 20.07.2020

Кривое зеркало 44 Автомобили

Просмотров: 432 539

Добавлено: 20.07.2020

Популярные видео

Как нам дружить и с кем дружить часть #1

Просмотров: 1 385

Добавлено: 25.07.2020

70th Anniversary Grand Prix: Race Highlights

Просмотров: 2 511 986

Добавлено: 11.08.2020

Наблюдайте комету C/2020 F3 (NEOWISE)

Просмотров: 15 780

Добавлено: 10.08.2020

RANDOM DICE: ОШИБКИ КОМБО В ПВП

Просмотров: 12 582

Добавлено: 29.07.2020

Lapiz Conciente - Tú No Ta'

Просмотров: 3 652 950

Добавлено: 12.08.2020

Последние видео